Mesa de Jantar

Mesa Dag | 8 Lugares

Mesa Duo | 4 Lugares

Mesa Vanessa | 4 lugares

Mesa Mali | 6 lugares

Mesa Ellem

Mesa Levi

Mesa Elástica Genova | Até 8 Lugares

Mesa Zurik | 4 Lugares

Mesa Elástica Linze

Sala de Jantar Giorgia

Mesa Nápoles | 6 Lugares

Mesa Nápoles | 4 Lugares

Sala de Jantar Marluce | 6 Lugares